Dịch vụ thiết kế - triển khai hệ thống bảo mật

Để tránh gây lỗi hệ thống và dẫn đến thất thoát thông tin, các giải pháp và dịch vụ bảo mật trong doanh nghiệp cần được thiết lập dựa trên một cấu trúc tổng thể và đồng nhất, trong đó các thành phần không chỉ hoạt động riêng rẽ, thực hiện các chức năng chuyên biệt của mình mà phải có khả năng kết hợp với các thành phần khác.

Xem tiếp...