VNN Roaming

VNN-Roaming là dịch vụ truy nhập Internet chuyển vùng quốc tế. Với một tài khoản VNN1260 được đăng ký dịch vụ Roaming khách hàng có thể truy cập Internet trên 150 nước trên thế giới.

Xem tiếp...