Phần mềm quản lý các dự án đầu tư

Sản phẩm sử dụng tại Bưu điện tỉnh, Công ty Viễn thông với mục đích chuẩn hóa quản lý hợp đồng, hồ sơ, tài liệu, tiến độ dự án và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án....

Xem tiếp...

Portal Công ty chứng khoán

Portal Công ty chứng khoán là cổng thông tin tích hợp dành riêng cho các công ty chứng khoán, cung cấp nhiều loại dịch vụ và ứng dụng trực tuyến, hỗ trợ hữu hiệu cho khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên.

Xem tiếp...

Phần mềm kế toán

Trong sản xuất kinh doanh, vấn đề yêu cầu tổ chức, quản lý bộ máy tài chính một cách chặt chẽ, khoa học nhằm cung cấp chính xác, ngay lập tức các thông tin về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho các nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý nhanh chóng, kịp thời đưa ra các quyết định điều hành sản xuất kinh doanh luôn là những vấn đề cấp thiết của một doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Phần mềm Cổng thông tin điện tử

Phần mềm Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ , ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Xem tiếp...

Phần mềm đang cung cấp

Quản lý báo cáo E-Report

Quản lý nhân sự

Quản lý văn bản E-Pass

Quản lý bệnh viện HIS

Phần mềm theo yêu cầu