Thiết kế giao diện

Hiện đại và tinh tế

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một trải nghiệm hiện đại và tiện ích. Tương thích với tất cả các thiết bị di động.

image01

Dễ dàng sử dụng

Giao diện thân thiện người dùng

Ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm làm cho ứng dụng trên web mạnh hơn, nhanh hơn và dễ sử dụng hơn.

image02

Quy trình

Quy trình làm việc chuyên nghiệp

1. Nhận yêu cầu.
2. Phân tích và báo giá.
3. Duyệt mẫu demo.
4. Ký hợp đồng.
5. Thiết kế và hoàn thiện demo.
6. Lập trình hoàn thiện.
7. Duyệt và bàn giao website.

image03

Chúng tôi làm gì?

VNPT Bình Dương có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
- Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.
- Kinh doanh, cung ứng đại lý vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
- Khảo sát, tư vấn lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin.
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
- Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

service 1

Công nghệ mới

Ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm làm cho ứng dụng trên web mạnh hơn, nhanh hơn và dễ sử dụng hơn.

service 2

Ấn tượng

Website quý khách sẽ được thiết kế ấn tượng, nổi bật theo yêu cầu của từng khách hàng!

service 3

Nhanh chóng, đơn giản

Phong cách làm việc chuyên nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho quý khách hàng.

Kho giao diện phong phú

Chúng tôi đã thiết kế và hoàn thiện kho giao diện phong phú để bạn có thể chọn lựa theo nhu cầu.

project 1

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu về bệnh viện/ phòng khám đa khoa
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, Reponsive
Liên kết demo...

project 2

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 3

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 4

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 5

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 6

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 7

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 8

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 9

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 10

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 11

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 12

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 13

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 14

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạoJuly 2013
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 15

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 16

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 17

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 18

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 19

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demo#

project 20

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 21

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 22

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 23

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 24

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 26

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 27

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 28

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 29

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, Reponsive
Liên kết demoĐang phát triển

project 30

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, Reponsive
Liên kết demoĐang phát triển

project 31

Thông tin về giao diện

Tên demoY tế
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, Reponsive
Liên kết demoĐang phát triển

project 32

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 33

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 34

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 35

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 36

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 37

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2015
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 38

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 39

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 40

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 41

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 42

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 43

Thông tin về giao diện

Tên demoThương mại điện tử
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 44

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 45

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 46

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 47

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 48

Thông tin về giao diện

Tên demoTin tức
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 49

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 50

Thông tin về giao diện

Tên demoGiới thiệu doanh nghiệp
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 51

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 52

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 53

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 54

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 55

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

project 56

Thông tin về giao diện

Tên demoThực phẩm
Ngày tạo2017
Công nghệCMS Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript
Liên kết demoĐang phát triển

 • project 1

  Y tế

  Phòng khám đa khoa

 • project 2

  Thương mại điện tử

  Bán hàng công nghệ

 • project 3

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 4

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 5

  Thương mại điện tử

  Quần áo, giày dép

 • project 6

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 7

  Thương mại điện tử

  Thiết bị điện tử

 • project 8

  Thương mại điện tử

  Thiết bị điện tử

 • project 9

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 10

  Thương mại điện tử

  Quần áo, giày dép

 • project 11

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 12

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 13

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 14

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 15

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 16

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 17

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 18

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 19

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 20

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 21

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 23

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 24

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 26

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 27

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 28

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 29

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 30

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 31

  Y tế

  Giới thiệu đơn vị y tế

 • project 32

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 33

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 34

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 35

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 36

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 37

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 38

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 39

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 40

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 41

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 42

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 43

  Thương mại điện tử

  Bán hàng

 • project 44

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 45

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 46

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 47

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 48

  Tin tức

  Demo tin tức

 • project 49

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 50

  Giới thiệu doanh nghiệp

  Giới thiệu công ty

 • project 51

  Thực phẩm

  Giới thiệu

 • project 52

  Thực phẩm

  Giới thiệu

 • project 53

  Thực phẩm

  Giới thiệu

 • project 54

  Thực phẩm

  Giới thiệu

 • project 55

  Thực phẩm

  Giới thiệu

 • project 56

  Thực phẩm

  Giới thiệu

Chúng tôi là ai?

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc VNPT Bình Dương. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tình

Kinh nghiệm thiết kế website. Đội ngũ kỹ thuật trình độ tay nghề cao. Thiết kế web nhanh chóng, chất lượng. Tổ chức theo quy mô lớn, đem đến giá thành tốt nhất cho khách hàng. Hệ thống quản trị website với chuẩn đang được ứng dụng rộng rãi và được khách hàng đánh giá cao. Công nghệ bảo mật web uy tín và đảm bao. Hỗ trợ khách hàng kịp thời trong bảo hành và nâng cấp website. Hỗ trợ nhiều chính sách về và nhiều chính sách khác đối với khách hàng.

Bảng giá

Chúng tôi đưa ra cho bạn các gói thích hợp với nhu cầu.

Basic

 • 5.000.000
 • THU PHÍ

  Domain và Hosting
 • Hỗ trợ 24/7
 • Chức năng
  Cơ bản
Đặt ngay

Medium

 • 10.000.000
 • 1 NĂM MIỄN PHÍ

  Domain và Hosting
 • Hỗ trợ 24/7
 • Chức năng
  Nâng cao
Đặt ngay

Pro

 • 15.000.000
 • 1 NĂM MIỄN PHÍ

  Domain và Hosting
 • Hỗ trợ 24/7
 • Chức năng
  Nâng cao
Đặt ngay

Gold

 • Liên hệ
 • 1 NĂM MIỄN PHÍ

  Domain và Hosting
 • Hỗ trợ 24/7
 • Chức năng
  Theo yêu cầu
Đặt ngay

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các giải pháp khác để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Liên hệ ngay

Liên hệ chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về nhu cầu của bạn.

326 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Trung Nghĩa - ĐT: 0911 35 24 24


Lê Trung Kiên - ĐT: 0911 25 42 22