Quản lý lưu trú

Quản lý lưu trú

 • Hỗ trợ quản lý từ đơn vị cấp trên đến từng cơ sở lưu trú.
 • Hỗ trợ các ban ngành liên quan đến lưu trú xem thông tin và báo cáo.
 • Hỗ trợ xuất các mẫu báo cáo theo từng cơ quan ban ngành và nhu cầu người dùng.

Các module chức năng

 • Quản lý cơ sở lưu trú.
 • Quản lý chủ quản.
 • Quản lý lưu trú.
 • Quản lý du lịch, thuế, đầu tư,...
 • Báo cáo thống kê
 • Các tiện ích khác

Đối tượng sử dụng

 • Cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn.
 • Cơ quan quản lý như Công an.
 • Cơ quan ban ngành như Du lịch, Xúc tiến đầu tư, Thuế, v.v…

Giá thành

 • 90.000 VNĐ / 1 tháng / 1 đơn vị (nhà trọ hoặc nhà nghỉ).
 • 135.000 VNĐ / 1 tháng / 1 đơn vị (khách sạn).
 • Đi kèm theo các chính sách khuyến mãi.

Liên hệ hỗ trợ giải pháp: 0919 889 567 - 0946 46 28 82

 

 

Back to Category