Giao thông thông minh

Giao thông thông minh

Hệ thống được thiết kế toàn diện, tập trung vào việc kết nối các phương tiện giao thông (Vehicle) với các kết nối như sau:

 • V2V – Vehicle to Vehicle: Phương tiện với Phương tiện.
 • V2P – Vehicle to Pedestrian: Phương tiện với Người đi bộ.
 • V2I – Vehicle to Infrastructure: Phương tiện với Hạ tầng.
 • V2E – Vehicle to Everything: Phương tiện với mọi thứ.
Tính đến quý IV, 2017, Wala đã hoàn thành triển khai và kết nối với các phương tiện sau:
 • Xe hơi (Connected Car)
 • Xe bus (Connected Bus)
Lộ trình năm 2018 sẽ kết nối tiếp các phương tiện gồm
 • Xe tải (Connected Truck)
 • Xe chở rác (Connected Garbage Truck)
 • Các loại phương tiện khác

Giải pháp tổng thể 

Phần mềm ứng dụng

Hệ thống phần mềm có khả năng phân quyền truy cập cho các đối tượng người dùng khác nhau. Mỗi người dùng từ chủ xe, quản lý, tùy vào đặc thù công việc được cấp quyền xem thông tin giám sát, cấu hình, điều khiển, thống kê báo cáo… khác nhau.
Hệ thống phần mềm ứng dụng bao gồm:
 • Ứng dụng di động (mobile, tablet) dành cho chủ phương tiện, lái xe, soát vé....
 • Ứng dụng dành cho người quản lý.

Phần mềm thiết bị

Nhiều loại thiết bị nên có các firmware khác nhau, có các điểm chung sau:
 • Kết nối với Cloud IoT thông qua nhiều giao thức như TCP, MQTT, HTTP/HTTPS
 • Tính năng Fog computing
  • Tự động lưu trữ và xử lý cơ bản dữ liệu thô từ các thiết bị hiện trường, cảm biến kết nối vào (không đẩy hết lên cloud)
  • Tự động hoạt động khi mất kết nối Internet với cloud (chế độ autonomous), khi có kết nối trở lại sẽ truyền số liệu về Cloud IoT

Phần mềm được load vào trong các thiết bị gồm

 • Bus Gateway
 • Vehicle Tracking Device
 • Smartphone/tablet
 • IVG – In Vehicle Gateway
 • Car Terminal Device

Thiết bị phần cứng

Liên hệ hỗ trợ giải pháp: 0919 889 567 - 0946 46 28 82


Back to Category