Thành Phố Thông Minh - Smart City

Thành Phố Thông Minh - Smart City

Với tư duy thiết kế citizen-centric, lấy người dân làm trung tâm

Chúng tôi bắt tay vào xây dựng hạ tầng kết nối để mang lại lợi ích cho tất cả người dân, doanh nghiệp của thành phố

Nhiều thách thức nhưng chúng tôi quy về cách giải quyết thông qua 3 gói dịch vụ

 • Gói dịch vụ tư vấn
 • Gói dịch vụ triển khai
 • Gói thiết kế mẫu

Mô tả giải pháp

Từng bước xây dựng, chúng tôi kết nối toàn bộ các hệ thống lên cổng kết nối Vconnex đơn nhất, Vconnex kết nối với nhiều nền tảng IoT, Big Data sẽ giúp cho việc triển khai được tổng thể nhất

Các hệ thống được triển khai đồng bộ trên nền tảng Smart City sẽ bao gồm
 • Hệ thống Giao thông kết nối.
 • Hệ thống Văn phòng/Tòa nhà kết nối.
 • Hệ thống Ngôi nhà kết nối.
 • Hệ thống Giáo dục/Trường học kết nối.
 • Hệ thống Chăm sóc sức khỏe kết nối
 • Hệ thống Giao vận kết nối
 • Hệ thống Năng lượng kết nối
 • Hệ thống Môi trường kết nối
 • Hệ thống Thực phẩm/Nông nghiệp kết nối
 • Hệ thống Khuôn viên kết nối
 • Hệ thống nhà máy kết nối
 • ... và rất nhiều hệ thống khác

Liên hệ hỗ trợ giải pháp: 0919 889 567 - 0946 46 28 82

 

Back to Category