Dịch vụ kết chuyển lưu lượng đi quốc tế A-Z

VDC cung cấp dịch vụ A-Z - dịch vụ kết chuyển lưu lượng đi tất cả các nước trên thế giới cho các nhà cung cấp dịch vụ thoại.

Xem tiếp...

Dịch vụ kết chuyển lưu lượng chiều về Việt Nam

Đối với doanh nghiệp là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông muốn kết chuyển lưu lượng Quốc tế về ViệtNam. Côngty VNPT/VDC sẽ tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thoại IP quốctế. Hệ thống VoIP của VNPT/VDC sẽ đón lưu lượng chiều về và kết chuyển số lưu lượng này vào các mạng viễn thông PSTN/di động tương ứng.

Xem tiếp...

iFone VNN (voice)

iFone VNN là dịch vụ điện thoại Internet của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), được phát triển trên công nghệ SIP (Session Initation Protocol) sử dụng toàn bộ hay một phần mạng Internet công cộng để thiết lập các cuộc gọi thoại giữa các máy điện thoại thông thường, các máy tính cá nhân (PC) và các thiết bị đầu cuối khác. 

Xem tiếp...

Fone1718

Fone1718 - Dịch vụ điện thoại gọi trong nước và quốc tế sử dụng tại Việt Nam và Nước ngoài, với ưu điểm nổi bật ĐƠN GIẢN – TIỆN DỤNG – TIẾT KIỆM.

Xem tiếp...